Cel i przedmiot działalności

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej

Statut

Statut

Regulamin organizacyjny

Uchwała nr 04/2017 Rady Społecznej WSCP z dnia 28.04/2017 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

Regulamin Organizacyjny z 28.04.2017r.pdf

Załącznik nr1 do Regulaminu Organizacyjnego – Komórki organizacyjne

Załącznik nr1 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego – Schemat organizacyjny

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf

 

Cennik udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

Załącznik nr3 do Regulaminu Organizacyjnego – Cennik

Załącznik nr3 do Regulaminu Organizacyjnego-1.pdf

Załącznik nr4 do Regulaminu Organizacyjnego – w sprawie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, przechowywania zwłok pacjenta

Załącznik nr4 do Regulaminu Organizacyjnego.pdf

Zarządzenie nr 22 – w sprawie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Zarządzenie nr 22

Historia zmian:
Popraw widoczność strony
Zamknij okno